De Process Engineering start met het opstellen van de massa- en energiebalansen van de te ontwerpen installatie. Deze worden visueel weergegeven (Autocad) in een Process Flow Diagram, waarna we de functionaliteit van de nieuwe installatie schetsen in het Process & Instrumentation Diagram. De P&ID vormt samen met de functionele beschrijving het hart van het procesontwerp. Met deze informatie kunnen we vervolgens alle hoofdcomponenten (buffervaten, warmtewisselaars, ventilatoren en pompen…) ontwerpen. Wanneer een installatie diverse producten moet kunnen verwerken, maken we van Aspen gebruik om verschillende productiescenario’s al pro-actief te modelleren in de nog te bouwen installatie.


Bekijk zeker onze referenties of stuur ons een mailtje bij vragen.


Mechanical Engineering

Eens de Process Engineering voltooid is, tekent CEE de installatie tot de kleinste component in 3D. CEE maakt hiervoor gebruik van Solid Edge en Siemens NX. Deze werkwijze geeft de opdrachtgever relatief snel een duidelijke indruk van de installatie. Tegelijkertijd kan hij tijdens de Mechanical Engineering nog vragen om bepaalde wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld om het onderhoudsgemak te vergroten. Intern doen onze specialisten de nodige controles op de installatie m.b.t. sterkte, stijfheid en thermische spanningen.


CEE gebruikt 3D Laser Scanning om de geometrie van bestaande installaties in kaart te brengen. Deze scans worden in Siemens NX geïmporteerd zodat de integratie van nieuwe onderdelen, of wijzigingen aan de bestaande installaties, in detail met hoge precisie ontworpen kunnen worden. Zowel voor de opmeting, de Detailed Engineering als de uiteindelijke implementatie verhogen we hiermee de nauwkeurigheid en efficiëntie en reduceren we de noodzakelijke tijd on-site.Eens de 3D goedgekeurd is door de klant, kunnen de werkvoorbereidingstekeningen gedestilleerd worden en kan de prefabricatie beginnen.


Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.


Electrical Engineering

Elke industriële installatie moet op een veilige manier voorzien worden van de nodige elektrische voeding. Naast de vereiste berekeningen voor ontwerp en latere keuringen (AREI) door middel van Caneco, tekent CEE de elektrische schema’s volledig uit met E-Plan. Deze plannen vormen de basis voor de latere opbouw van de elektrische schakelkasten.


Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.


Automatisering & programmering

De automatisering is het hart van iedere installatie. Ze omvat immers de intelligentie van de machines. Op basis van de functionele beschrijving, de P&ID en TAG-lijst starten onze programmeurs met het schrijven van het op maat gemaakt programma. In de meeste gevallen betreft dit de programmering in Siemens S7 en TIA, hetzij in nieuwe PLC’s hetzij in bestaande PLC’s op locatie bij de klant.


Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.