Privacy kennisgeving voor klanten, prospecten en (potentiele) leveranciers

Gelieve deze Privacy Kennisgeving aandachtig te lezen. Wij houden uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

De verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens zijn, in functie van de toepassing, één van de volgende juridische entiteiten: 

CEE-Engineering SRL
Chaussée de Namur 2A, 1320 Hamme-Mille
Ondernemingsnummer: BE 0898 038 272

CEE-Construction BV
Kapelstraat 72, 2200 Herentals
Ondernemingsnummer: BE 0845 507 527

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor 

  • klantenbeheer op basis van de (mogelijke) contractuele relatie als gevolg van uw (mogelijke) bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. 
  • leveranciersbeheer en de boekhoudkundige verwerking ervan op basis van de (mogelijke) contractuele relatie als gevolg van de producten of diensten die u ons (mogelijk) levert.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@cee.eu. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich ook tot ons wenden via info@cee.eu. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.cee.eu.


We behouden het recht voor om deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

Het gebruik van “cookies”.