Over ons


CEE, dat zijn ingenieurs, denkers, cijferaars en bouwers

Maar het is vooral een team met gemotiveerde mensen, die open in het leven staan. Bij CEE zijn we ervan overtuigd dat we als mens de taak hebben om zuinig om te springen met energie, zodat we aan de generaties na ons een leefbare en aangename wereld kunnen achterlaten.

  Onze slagzin ‘PROCESS INTEGRATED ENERGY EFFICIENCY’ geeft aan dat we hieraan, zeer specifiek, door het optimaliseren van energie-intensieve productieprocessen een substantiële bijdrage willen leveren.


  In Hamme-Mille, dicht bij Leuven, bevindt zich de hoofdzetel. Hier werkt de Engineering-ploeg, die zich vooral op ontwikkeling, testen, metingen, studies, process engineering, automatisering en project management toelegt. Ook sturen zij de build-projecten in overleg met onze klanten aan.


  Een team van bijna 20 ingenieurs staat hier in voor uw projecten. Zij zijn gespecialiseerd in zeer diverse disciplines en technologieën zoals energie, fysische, thermische en chemische processen, biochemie, nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, stoom en koude, dimensionering, ontwerp, ontwikkelen van specificaties en project management.


  In Wiekevorst, dicht bij Herentals, bevindt zich onze constructie-afdeling, die het 3D ontwerp, de staalbouw en de plaatsing van installaties bij onze klanten verzorgt. Een team van ontwerpers, specialisten in metaalbewerking zoals plasmasnijden, vormen,
  lastechnologie, assemblage en veredeling, en gemotiveerde project- en werfleiders bereidt de bouw tot in het laatste detail voor en zorgt voor een rimpelloze uitvoering.


  CEE werkt voor zo’n 140 verschillende klanten in binnen- en buitenland, voornamelijk energie-intensieve bedrijven. Deze zijn actief in takken zoals:

  • Voedings- en drankindustrie
  • Farmaceutische industrie
  • (Petro)chemie
  • Bouwmaterialen-industrie
  • Keramische en glasindustrie
  • Ferro en non-ferro metaalindustrie

  Elk jaar realiseren we meer dan 40 audit- en engineeringtrajecten en leveren we 20 nieuwe of aangepaste installaties op. We zijn hoofdaannemer en -uitvoerder voor projecten van 5 k€ tot 5 M€.


  Indien zinvol, neemt CEE hierin ook de rol van energieleverancier op, door levering van koude, warmte of elektriciteit in de vorm van een ESCO-contract. Deze energiedragers kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van een WKK-installatie of van de recuperatie van restwarmte, door middel van warmtewisselaars of -pompen.