Verantwoord ondernemen

Buitenbeentje maar tevens ook oogappel van de groep is FOCUS vzw. Deze vzw helpt energienoden in ontwikkelingslanden in te vullen. Jaarlijks vertrekken een aantal CEE-ingenieurs naar Congo om lokaal de handen uit de mouwen te steken. Daartoe wordt steeds samengewerkt met een lokale partner zodat de opvolging gegarandeerd kan worden. FOCUS combineert op die manier sociaal-culturele expertise met technische know how.


www.focus-vzw.eu