WKK integratie

WKK (Warmte Kracht Koppeling) staat voor het gelijktijdig opwekken van nuttige warmte en elektriciteit op basis van een primaire brandstof. We onderscheiden hierbij twee types, telkens gebaseerd op interne verbrandingsmotoren: de Plant-WKK en de Process-WKK.


Een Plant-WKK dekt de warmtevraag van een productiesite of een gedeelte ervan. Vaak is dat de optelsom van vele kleine warmtevragers. Deze warmte kan voorzien worden onder de vorm van warm water en stoom, beide makkelijk transporteerbaar over de volledige site. Het is dus van belang om via metingen de warmtevraag en het vereiste temperatuurniveau perfect in kaart te brengen.


Een Process-WKK dekt het grootste deel van de warmtevraag van een specifieke verbruiker, bijvoorbeeld een droger of roaster. Dit laat in vele gevallen toe om de nuttige warmte rechtstreeks aan de productie-installatie aan te bieden in de meest bruikbare vorm, bijvoorbeeld warme lucht. Parallel wordt de geproduceerde elektriciteit ter beschikking gesteld van de volledige site. Ook hier is het van cruciaal belang om de warmtevraag van de specifieke productie-installatie goed te kwantificeren.


Bekijk zeker onze referenties of stuur ons een mailtje bij vragen.