Warmtenetten

Om op of boven siteniveau warmterecuperatie-projecten te realiseren, zijn industriële warmtenetten noodzakelijk.


Elk warmtenet begint met het vakkundig in kaart brengen van restwarmte-bronnen enerzijds en warmtevragers anderzijds. Meetdata spelen hier een cruciale rol om het karakter van deze restwarmteproductie en -consumptie exact te kwantificeren. Indien onmogelijk om op te meten, vormt modellering van de diverse energiefluxen het alternatief.


Afhankelijk van de specifieke situatie wordt het warmtedragend medium vastgelegd: waar mogelijk water, waar noodzakelijk oververhit water, thermische olie of stoom. Thermische buffering is vaak een cruciaal element in het welslagen van een warmtenet. In watercircuits werken we met gelaagde thermische buffervaten. Wanneer buffering op hogere temperaturen noodzakelijk is, maken we gebruik van Phase Change Materials of thermochemische energieopslag. Ook batchprocessen komen in aanmerking om aangesloten te worden op warmtenetten, mits de nodige buffering.


CEE heeft oplossingen ontwikkeld om de energiekosten van warmtetransport te minimaliseren en de efficiëntie van de warmterecuperatie te maximaliseren.


Bekijk zeker onze referenties of stuur ons een mailtje bij vragen.