Warmte-recuperatie

Ook wanneer individuele productiemachines optimaal energetisch functioneren, is het thermodynamisch perfect mogelijk dat er toch nog restwarmte beschikbaar is. Deze recupereren om elders te valoriseren brengt per definitie op. 


Het in kaart brengen van de beschikbare restwarmte gebeurt door metingen. Dit laat ons toe om de aard van deze restwarmte-stromen vast te stellen, alsook de fluctuatie in de tijd te bepalen. Tegelijkertijd dient de mogelijke restwarmtevraag in kaart gebracht te worden. Hiervoor wordt Pinch Analyse aangewend. Indien de energiefluxen niet synchroon zijn, is thermische buffering immers noodzakelijk. Onze aandacht gaat tenslotte naar de manier van warmterecuperatie, directe versus indirecte systemen.


Onze warmterecuperatie-systemen kenmerken zich door robuustheid en betrouwbaarheid.


Bekijk zeker onze referenties of stuur ons een mailtje bij vragen.