Verwarming

Verwarming op een site gaat in het beste geval niet enkel over stoom, daar deze een kostprijs heeft. Idealiter zijn de processen zodanig geconcipieerd dat ze met laagwaardige warmte te voeden zijn. Een alternatief voor het gebruik van warmte op lage temperatuur is het voorzien van luchtgroepen die met warm water op 35°C kunnen functioneren.


We vertrekken van meetdata enerzijds en simulaties anderzijds om zowel de warmtevraag voor processen als voor ruimteverwarming te kwantificeren. Op basis van deze info wordt met de nodige correcties de totale warmtebehoefte in kaart gebracht. Hierbij houden we rekening met de temperatuurniveaus die daarbij noodzakelijk zijn. Uiteindelijk wordt een geïntegreerd systeem van branders, warmterecuperatie, ketels, warmtepompen, luchtgroepen en de nodige buffering voorzien om een totaalvoorziening aan maximale energie-efficiëntie te creëren.


Bekijk zeker onze referenties of stuur ons een mailtje bij vragen.