Scheidingstechnieken 

Destillatie 

Het scheiden van twee of meerdere vloeistoffen met verschillende kookpunten kan door middel van destillatie. Inherent aan destillatie is het energieverbruik, hoofdzakelijk voor de te realiseren faseovergangen. De installaties van CEE kenmerken zich door optimale interne warmterecuperatie enerzijds en optimale warmte-integratie op de productiesite anderzijds. Zo kan het dus zijn dat voor eenzelfde destillatietoren op verschillende sites een andere vorm van integratie te verkiezen is. Zo kan damprecompressie, de toepassing van een warmtepomp met als medium de destillatieproducten zelf , een doorgedreven warmte integratie in de reboiler van diezelfde destillatietoren mogelijk maken.


Bekijk zeker onze referenties of stuur ons een mailtje bij vragen.


Indampen 

Indampers worden bijvoorbeeld gebruikt wanneer een bepaalde materiaalstroom nog te vochtig is om rechtstreeks te voeden aan een droger. De indampers van CEE zijn geconcipieerd om te werken op restwarmte, al dan niet uit het indampproces. Dit laatste omvat onder meer concepten zoals mechanische damprecompressie (MVR – Mechanical Vapor Recompression) en vacuüm indampen. Een belangrijk element in deze installaties is het samenspel tussen partieel drukken en kooktemperaturen.


Bekijk zeker onze referenties of stuur ons een mailtje bij vragen.