Procesintegratie

Het thermisch integreren van diverse productiestappen in uw onderneming is cruciaal. Uiteindelijk komen steeds grondstoffen toe op de site rond omgevingstemperatuur en verlaten afgewerkte producten de site eveneens op dit temperatuursniveau. Tussen grondstoffen en afgewerkte producten zit doorgaans een keten van opwarmen, smelten, verder opwarmen, verdampen, afkoelen, condenseren, verder afkoelen en stollen. Dus waarom niet de te koelen productstromen gebruiken als energiebron voor de op te warmen producten?


Op basis van metingen op de bestaande installaties brengt CEE de warmte- en koude behoeften allereerst in kaart, eventueel middels een Pinch Analyse. Deze data gebruiken we om een procesmodel in ASPEN te valideren. Vervolgens zoeken we op basis van dit procesmodel naar het optimale niveau van integratie, te verstaan als een goed evenwicht tussen besparingspotentieel en investeringskost. Het resulterende concept vormt de basis van de verdere Detailed Engineering en de uitvoering van het gehele project.


Bekijk zeker onze referenties of stuur ons een mailtje bij vragen.