Stage lopen bij CEE

CEE is onafhankelijk partner voor industriële energieprojecten. Onze bedrijven verzorgen energie-optimalisaties voor productiebedrijven in West Europa. Onze diensten concentreren zich rond het uitvoeren van industriële energieaudits, energiemetingen -en monitoring, engineering van energetisch geoptimaliseerde installaties en nutsvoorzieningen tot en met de turnkey implementatie en prestatie borging van dergelijke installaties. Wij zoeken gepassioneerde ingenieurs in spe om bij ons hun eerste stappen in het beroepsleven te zetten. Dankzij onze innovatielabo en gevarieerde projecten kunnen we zowel masterthesis onderwerpen als stages aanbieden.


Geïnteresseerd? Stel je dan snel kandidaat voor één van de onderwerpen:

Stagevoorstel 1

Onze simulatielabo is uitgerust met de beste systemen en de bijhorende beste meetapparatuur. De nauwkeurigheid waarmee we thermodynamische grootheden kunnen bemeten is echter van cruciaal belang in de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën. In deze stage kom je terecht in ons team van labospecialisten en werk je mee aan het verfijnen van deze (echte) meetmethodieken in extreme omstandigheden: hoge temperaturen, zuurstofloze omgevingen, vochtige omstandigheden,…


Duur van de stage : 6 weken

Periode: juli/augustus/september

Toegepassingsveld : energy


Fasen / taken :

 • Inleiding tot de CEE omgeving en laboratorium
 • Onderzoeksvoorbereiding (studie materie)
 • Opstellen controle omgevingen en uitvoeren van testen
 • Conclusie en aanbevelingen


Interesse?

Contacteer Kathleen Pierco op 010/452882 of 0498/257926 of stuur je kandidatuur/vragen naar info@cee.eu.


Stagevoorstel 2

CEE wenst steeds innoverend te werken inzake energie-efficiëntie voor industriële productieprocessen. Hiertoe volgen wij op continue basis de evolutie in beschikbare technologieën op. Tijdens deze stage kom je terecht in ons team van concept-engineers die o.b.v. de huidige stand van zaken in de industrie, op zoek gaan naar wereldwijd beschikbare technologieën ter verbetering van de energie-efficiëntie van productieprocessen. Een ruime waaier aan technologieën zal de revue passeren in een echte job.


Duur van de stage : 6 weken

Periode: juli/augustus/september

Toegepassingsveld : energy


Fasen / taken :

 • Inleiding tot de CEE omgeving en laboratorium
 • Onderzoeksvoorbereiding (studie materie)
 • Opstellen controle omgevingen en uitvoeren van testen
 • Conclusie en aanbevelingen

Interesse?

Contacteer Kathleen Pierco op 010/452882 of 0498/257926 of stuur je kandidatuur/vragen naar info@cee.eu.


Stagevoorstel 3

Meer en meer beschikbare data uit industriële installaties zorgt voor meer en meer informatie. Op een snelle manier detecteren welke informatie de juiste is om diagnoses te stellen is cruciaal om zware thermische installaties bij te sturen wanneer hun energie-efficiëntie niet is wat ze zou moeten zijn. In deze stage kom je terecht in onze ploeg van concept-engineers en automatisatie-engineers waarbij je mee helpt te ontwikkelen aan tools om de big data om te zetten in bruikbare sturende process-data.


Duur van de stage : 6 weken

Periode: juli/augustus/september

Toegepassingsveld : energy

Fasen / taken :

 • Inleiding tot de CEE omgeving en laboratorium
 • Onderzoeksvoorbereiding (studie materie)
 • Opstellen controle omgevingen en uitvoeren van testen
 • Conclusie en aanbevelingen

Interesse?

Contacteer Kathleen Pierco op 010/452882 of 0498/257926 of stuur je CV/vragen naar info@cee.eu.