Stage lopen bij CEE

CEE is onafhankelijk partner voor industriële energieprojecten. Onze bedrijven verzorgen energie-optimalisaties voor productiebedrijven in West Europa. Onze diensten concentreren zich rond het uitvoeren van industriële energieaudits, energiemetingen -en monitoring, engineering van energetisch geoptimaliseerde installaties en nutsvoorzieningen tot en met de turnkey implementatie en prestatie borging van dergelijke installaties. Wij zoeken gepassioneerde ingenieurs in spe om bij ons hun eerste stappen in het beroepsleven te zetten. Dankzij onze innovatielabo en gevarieerde projecten kunnen we zowel masterthesis onderwerpen als stages aanbieden.


Geïnteresseerd? Stel je dan snel kandidaat voor één van de onderwerpen:

Stagevoorstel 1 : energiebesparingsmaatregel

In verschillende productieprocessen komt warmte vrij in het productieproces. Denk hierbij aan de afvallucht van een droger of warm afvalwater. Andere processen hebben dan weer warmte nodig. Bij deze stage zal je een concreet voorbeeld van warmte integratie uitwerken. Hierbij vertrek je vanuit de beschikbare gegevens. Indien nodig moet je deze aanvullen met metingen uit een meetcampagne. Vervolgens ga je de financiële besparing bepalen op basis van berekeningen en het opstellen van een geschikt model. Daarnaast moet je ook de nodige aanpassingen onderzoeken en de prijs hiervan bepalen op basis van aan te vragen offertes. Hierbij zullen verschillende scenario’s naast elkaar afgewogen worden. Tot slot stel je voor deze aanpassingen een PFD en PID op en moet je dit op een duidelijke en overzichtelijke manier rapporteren aan de klant.

Duur van de stage : 6 weken

Periode: juli/augustus/september

Toepassingsveld : energy

Fasen / taken :

 • Inleiding tot de CEE omgeving en methodologie
 • Inleiding tot de klantenomgeving : onsite bezoek en deelname aan de meetcampagne
 • Analyse en interpretatie van de meetgegevens
 • Uitwerken van een gedetailleerde besparingsberekening
 • Opbouw van een business case rond de voorgestelde maatregel (CAPEX, OPEX, IRR, …)

Deliverables :

 • Gedetailleerd rapport
 • Uitgewerkt process flow diagram (PFD)
 • Uitgewerkt Piping and instruments diagram (PID)
 • Voorgestelde aanpassingen aan de installatie en dimensionering van de componenten

 Interesse?

 Contacteer Ilse Kestens op 010/452882 of 0496/559471 of stuur je kandidatuur/vragen naar info@cee.eu


Stagevoorstel 2 : stage "single particle drying tests for machine design"

15% van alle energie in de industrie is bestemd voor droogtoepassingen. In deze stage kom je in contact met het ontwerp en optimaliseren van een industriële droger volgens de “single particle drying” methode. Hierbij vertrek je vanuit verschillende labotests om het materiaal te karakteriseren en de verschillende droogfasen in kaart te brengen. Hiervoor werk je zelf een teststrategie uit. Vervolgens maak je een model om de droger op grote schaal te ontwerpen. Daarnaast maak je een vergelijking met het ontwerp van een droger met meer conventionele labotesten. Hiermee maak je een doordachte keuze voor het nodige type droger. Tot slot verdeel je de droger op in de afzonderlijke componenten en dimensioneer je deze componenten.

Duur van de stage : 6 weken

Periode: juli/augustus/september

Toepassingsveld : Industrieel drogen/energie

Fasen / taken :

 • Inleiding tot de CEE omgeving en methodologie
 • Basisprincipes van industrieel drogen.
 • Opbouw van een labopstelling en ontwikkelen van een test-strategie
 • Procesmodellering met behulp van gespecialiseerde software
 • Componentontwerp industriële droger

Deliverables:

 • Gedetailleerd rapport
 • Overzicht labotesten en conclusies
 • Procesmodel van een industriële droger
 • Uitgewerkt schema van een droger met bijhorende componenten

Interesse?

Contacteer Ilse Kestens op 010/452882 of 0496/559471 of stuur je CV/vragen naar info@cee.eu


Stagevoorstel 3: predictive maintenance van warmte-krachtkoppelingsinstallatie met trillingssensoren

Warmte-krachtkoppelingsinstallaties (WKK’s) zijn voorzien van tal van sensoren, die een grote hoeveelheid data registreren. Op basis van trillingssensoren is het mogelijk om bepaalde defecten vroegtijdig op te sporen, voordat ze escaleren en tot grote stilstandtijden, kosten en andere problemen zou leiden.

In deze stage zal je op zoek gaan naar de juiste combinatie van meetmethoden en data-analyse. Door deze te combineren zal je een model kunnen opstellen om de slijtage correct te monitoren.

De focus zal liggen op defecten op de lagers, uitlijningsfouten van de as en onbalans van de generator.

In deze stage kom je terecht in onze ploeg van concept-engineers en automatisatie-engineers waarbij je mee helpt te ontwikkelen aan een predictive maintenance algoritme voor een door CEE uitgebate WKK.

Duur van de stage :         6 weken

Periode:                               juli/augustus/september

Toepassingsveld :            energy, computerwetenschappen, elektrotechniek, mechanica,

Fasen / taken :

 • Inleiding tot de CEE omgeving en laboratorium
 • Inwerken in warmtekrachtkoppeling en het platform waarin datavisualisatie gebeurt
 • Vertalen van data uit trillingssensoren op WKK naar bruikbare data op het platform
 • Creëren van een voorspellend model
 • Conclusie en aanbevelingen formuleren

Interesse?

Contacteer Ilse Kestens op 010/452882 of 0496/559471 of stuur je CV/vragen naar info@cee.eu


  Stagevoorstel 4 : Engineering en verificatie van een rookgaskoeler in Aspen. 

  ​​​​​​​Vele Industriële installaties verliezen heel wat warmte op hoge temperatuur in de vorm van rookgassen, die elders nuttig ingezet zou kunnen worden. CEE integreert daarom oa rookgaskoelers in de schouw, die warm water aanmaken en de energie-efficiëntie van installaties verbeteren.

  CEE beschikt over een eigen constructie-afdeling die deze warmtewisselaars kan bouwen en plaatsen. Om dit mogelijk te maken is een goed ontwerp cruciaal. Voor de modellering van thermische systemen maakt CEE gebruik van de Aspen simulatie software. Deze software laat ook toe om rookgaswisselaars te ontwerpen en

  In deze stage ga je aan de slag met de Aspen software en leer je rookgaskoelers correct te ontwerpen. Hierbij houd je rekening met de verschillende vrijheidsgraden en welke impact deze hebben op de kost, grootte en effectiviteit van de wisselaar. Vervolgens ga je aan de slag met reële meetdata op bestaande rookgaskoelers, om je ontwerpmethode te valideren en bij te stellen. Hierbij zal je de meetdata analyseren en inbrengen in het model. Hiermee is een vergelijking tussen het model en de werkelijkheid mogelijk.

  Op deze manier draag je bij aan de uitbouw van de ontwerptechnieken van CEE.


  Duur van de stage :         6 weken

  Periode:                               juli/augustus/september

  Toepassingsveld :            energy, mechanica

  Fasen / taken :

  • Inleiding tot de CEE omgeving en laboratorium
  • Inwerken in Aspen Exchange design and rating
  • Engineering van een rookgaskoeler in Aspen, op basis van klantvereisten
  • Werking van een bestaande rookgaskoeler toetsen in Aspen
  • Conclusie en aanbevelingen formuleren

  ​​​​​​​Interesse?

  Contacteer Ilse Kestens op 010/452882 of 0496/559471 of stuur je CV/vragen naarinfo@cee.eu