VITO Klimaatkamer

Design, bouw en indienststelling van een mobiele klimaatkamer

Vraag van de klant

In het kader van een Europees onderzoeksproject wenste VITO een mobiele klimaatkamer in te richten om materialen te behandelen, met name het uitvoeren van testen op duurzame bouwmaterialen.

 In de klimaatruimte moeten temperatuur en vochtigheid precies aanstuurbaar zijn en volgens willekeurig gekozen recepturen gevarieerd worden in de tijd. Behandelingen kunnen thermisch zijn, om bijvoorbeeld chemische reacties op te starten, of droogcycli.


De installatie moest volledig geïntegreerd en eenvoudig transporteerbaar zijn, om de testen en de ontwikkeling van recepturen op locatie mogelijk te maken. Het geluidsniveau op 1 m afstand mocht de  45 dB(A) niet overschrijden.

Aanpak

De klimaatkamer werd volledig in een zeecontainer van 6 m x 2.4 m x 2.4 m gebouwd.  De containerruimte is verdeeld in 2 onafhankelijke klimaatruimten, elk met hun eigen conditioneringssysteem met verwarming, bevochtiging en de nodige regelventielen. Er is een technische ruimte waarin de elektrische installatie en sturing, een warmtepomp om de aanzuiglucht te conditioneren en een 1m³ water tank voor het bevochtigingssysteem opgesteld staan.  Elke droogkamer heeft een testcapaciteit tot 1 ton product, wat aanzienlijk is voor een testopstelling.


Er werden geluiddempers aangebracht op zowel de luchtinlaat als de luchtuitlaat van de kamer om aan de vereisten in verband met geluid te voldoen.


De frequentie gestuurde ventilatoren, de hogedruk pompen en vernevelaars alsook de elektrische weerstanden worden allemaal gestuurd via de PLC  zodat het gewenste klimaat kan gerealiseerd worden voor de behandeling.


De verschillende parameters worden geregistreerd, trendings worden zichtbaar gemaakt op het controlescherm en data uitwisseling via het eigen netwerk en 4G is mogelijk.  Er kunnen ook verschillende recepturen opgesteld of ingeladen worden met de gewenste parameters (temperatuur, vocht, luchtsnelheid) in functie van de tijd.


“The NEMO project has received funding from the European Union's EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 under Grant Agreement No 776846”