Vandersanden - Restwarmtevalorisatie

Energiemetingen, engineering & bouw van restwarmtevalorisatiesysteem ten behoeve van gebouwverwarming, koeling en slibdroging.

Vraag van de klant

Gericht onderzoek naar energiebesparingen rond restwarmtevalorisatie.

Resultaat

Het project bij Vandersanden betreft het ontwerp en de implementatie van een installatie die lokaal beschikbare restwarmte, afkomstig van de bakovens, recupereert en nuttig gebruikt ten behoeve van gebouwverwarming, koeling (via absorptiekoeling) en slibdroging.

Door de installatie is het gas-en elektriciteitsverbruik bij Vandersanden significant verminderd. Bovendien kunnen zij, door de introductie van de droging van hun slib (= afval), dit materiaal gaan hergebruiken als grondstof voor hun productieproces.

Aanpak

  • Energiemetingen op restwarmtestromen

  • Basic & Financial Engineering van verschillende
    valorisatieopties

  • Turnkey implementatie van warmte-
    uitkoppeling en valorisatie via gebouwverwarming, absorptiekoeling en procesverwarming

Eind jaren 2000 werd energie steeds belangrijker. Niet alleen voor de maatschappelijke relevantie, maar ook voor de portemonnee. Onze CEO zei altijd: “Wij verwarmen Spouwen met onze fabriek.” Sinds we de restwarmte-installatie door CEE hebben laten installeren, is dat verleden tijd.


CEE heeft eerst alles opgemeten en de installaties in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten maakte CEE een plan voor een optimalisatie van ons energieverbruik. Het grootste voordeel is dat we minder energie verbruiken. Wij doen het op dat gebied beter dan een gemiddeld bedrijf en dat is heel fijn om mee uit te pakken. Bij CEE weten ze waar ze naartoe willen, en hoe ze daar moeten geraken.

Getuigenis: Rudi Beusen, Plant Manager Vandersanden