TOTAL - EBO audit

Audit van petrochemische processen bij Total Raffinaderij Antwerpen (TRA)

Vraag van de klant

Gericht onderzoek naar energiebesparingen in petrochemische installaties.

Resultaat

CEE verzorgde de EBO (Energie Beheers Overeenkomst) Audit van 8 proces eenheden voor TRA. Typische besparingen die werden gerealiseerd :

 • Gereduceerd elektrisch verbruik van een H2 zuigercompressor (300kW) voor hydrogenatie, door aanpassing van de compressor capaciteit in functie van de voeding.
 • Gereduceerd stoomverbruik van H2S stripper torens door een gewijzigde regelstrategie van de stripper toren.
 • Meer warmterecuperatie door diepere koeling van condensaat door het verplaatsen van een condensaattrap

Deze ingrepen genereerden een beduidende besparing in primaire energie, CO2 uitstoot en kosten, alhoewel de mechanische ingrepen in de installaties beperkt bleven.

Aanpak

 • Grondige studie van installaties en uitbating samen met de verantwoordelijke Proces Ingenieurs
 • Field onderzoek van de installaties met gerichte metingen
 • Brainstorming met de verantwoordelijken voor de uitbating : operations, mechanisch en elektrisch onderhoud, engineering, procescontrole en automatisatie.
 • Aspen simulatie van de wijzigingen met inschatting van hun impact
 • Live testen op de installaties van gewijzigde procesparameters
 • Technische en financiële studie van de maatregelen.
 • Begeleiding van de implementaties van de maatregelen.
   

Mede door deze projecten slaagt Total Raffinaderij Antwerpen erin haar primair energieverbruik jaarlijks met enkele procenten te verminderen en zo haar CO2 footprint te reduceren én kosten te besparen . Nothing but wins !