R&D

Cel Innovatie

Onze cel innovatie ontwikkelt en optimaliseert industriële thermische productieprocessen om deze te doen uitblinken in energie-efficiëntie. We gebruiken hiervoor de fundamentele“ start from scratch”-methodiek. Naast onze eigen interne onderzoeksprojecten werken we ook met klanten aan specifieke nieuwe productieprocessen en -machines, en dit op een geïntegreerde manier.

Op dit ogenblik lopen o.a. deze eigen onderzoeksprojecten:

 • Drogen met hoge vochtigheid
 • Eutectische faseovergangsmaterialen
 • Chemisch-thermische buffering
 • Concentratie elektromagnetische straling
 • Pyrolyse (Waste to materials / W2M – Waste to Energy / W2E)
Belangrijke en consequent gehanteerde randvoorwaarden zijn het behoud of de verbetering van de productkwaliteit en de vermindering van de productiekosten.

CEE ontwikkelde reeds innoverende know-how, expertise en oplossingen voor processen als:
 • Luchtdroging
 • Stoomdroging
 • Fysische scheidingstechnieken
 • Chemische processen
 • Warmteopslag en -transport
 • Warmtepompen
 • WKK
 • Flexibele elektriciteitsproductie
 • ...
Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.

Thermolab

Ons Thermolab is opgericht in 2014, ter ondersteuning van onze R&D-, consultancy- en engineeringafdelingen. In het Thermolab wordt de reactie van producten getest op diverse thermische omgevingen, die we bovendien in de tijd kunnen laten variëren.


Met deze gegevens zijn we in staat om enerzijds nieuwe installaties “evidence based” te ontwerpen, met de bijhorende capaciteits- en kwaliteitsgaranties. Anderzijds wordt het Thermolab ook ingeschakeld om bestaande installaties te controleren en op kwaliteit, capaciteit en uiteraard ook energie-efficiëntie te optimaliseren. Een specialiteit is de receptuur-optimalisatie voor de thermische behandeling van producten, een samenspel van simulatie in onze installaties en in computermodellen in Aspen.


We hebben in ons labo, naast klassieke meetapparatuur, drie door ons ontwikkelde installaties. Hiermee kunnen we de nodige testen doen zowel op bulk materialen als stukgoederen. Batch- en continue processen, waarbij de producten bewegen doorheen een installatie, zijn hiermee te simuleren.

  Aarzel niet ons een mailtje te sturen met uw vraag.